FACTORING

Úvěrové pojištění, neboli tzv. factoring

Máte spoustu vydaných faktur, ale žádné peníze na účtu?

Proti riziku nezaplacení vystavených faktur, tj. pohledávek,
se lze bránit jednoduchým a levným způsobem – pohledávky
si pojistit!

Pojištění pohledávek je základní komerční ochranou,
že dostanete zaplaceno za zboží a služby, které poskytujete.

Je spolehlivou investicí, která může zvýšit ziskovost a
podpořit zajištění dlouhodobého rozvoje vaší firmy!

Principem pojištění je jistota, že pokud pohledávku odběratel
nezaplatí, pojišťovna tuto skutečnost považuje za pojistnou
událost a vyplatí pojistné plnění ve výši odpovídající nezaplacené
pohledávce (maximálně ve výši úvěrového limitu), od které je
odečtena spoluúčast!

Cena pojištění se pohybuje na úrovni promile z fakturované částky a případné pojistné plnění může dosáhnout až výše fakturované částky (po odečtení spoluúčasti).

Factoring představuje řešení na míru, nabízí řadu možností ke krytí různých typů rizik:
- platební neschopnosti odběratele,
- platební nevůle odběratele,
- politických rizik, přírodních katastrof, rizik před dodáním sporných pohledávek, rizik u zálohových plateb dodavatelům, pohledávek z komisního prodeje, atd.

Při bezregresní formě factoringu převezme společnost riziko platební neschopnosti nebo platební nevůle odběratele až do výše 90% hodnoty pohledávky!

Pokud se společnost v důsledku neuhrazených vystavených faktur, tedy pohledávek, dostane do potíží
s cashflow, lze lhůtu výplaty pojistného plnění zkrátit z pěti na čtyři, tři či dokonce dva měsíce!

Dodavatelský factoring je služba, která klientovi umožní získat krátkodobý odběratelský úvěr na zboží, které nakupuje od dodavatelů bez nutnosti vystavení jakékoliv bankovní záruky, směnky aj.

Součástí factoringu je nejen financování pohledávek, zajištění rizik a správa pohledávek, ale i jejich inkaso - odkup!

Zavolejte nám,

  • sjednáme vám úvěrové pojištění,
  • zajistíme správu vašich vybraných obchodních vztahů,
  • vyřešíme vzniklé obchodní problémy,
  • povedeme agendu factoringu včetně odkupu pohledávek!

 

.VAN HARTOG  vždy na vaší straně!.