FINANCE » LEASING


SJEDNÁME  LEASING  ČI  ÚVĚR

Minimální doba trvání finančního leasingu je zákonem stanovena podle toho, zda se jedná o nový či použitý předmět financování a podle odpisové skupiny, do které je financovaný předmět zařazen.

Zpětný leasing je forma finančního leasingu, při němž je dodavatelem předmětu leasingu leasingový uživatel (příjemce leasingu). Výhodou této formy financování je uvolnění
finančních prostředků klienta a rozložení
výdajů na delší období.

Co lze pořídit prostřednictvím finančního leasingu:

 • osobní, užitkové i nákladní vozy,
 • návěsy, přívěsy,
 • stavební stroje,
 • vysokozdvižné vozíky a jiné manipulační stroje,
 • zemědělskou techniku,
 • zdravotnickou techniku,
 • informační a komunikační techniku,
 • další stroje, zařízení, technologie,
 • nemovitosti.

 

Úvěr pro podnikatele

Podnikatelům lze nabídnout  financování  vhodným spotřebitelským úvěrem zajištěným předmětem financování.

Výhody úvěru:

 • minimální doba splácení není limitována zákonem jako u finančního leasingu,
 • splátka úvěru není zatížena DPH,
 • úvěr můžete kdykoliv předčasně splatit (až na výjimky),
 • výše měsíčních splátek je po dobu financování neměnná,
 • při využití tohoto finančního produktu lze čerpat prostředky z dotačních programů, jejichž poskytnutí je vázáno na vlastnictví financovaného předmětu,
 • podnikatelé mohou odepisovat předmět financování v účetnictví,
 • podnikatelé mohou provést odpočet celé DPH již na počátku splácení.

Tímto úvěrem lze financovat:

 • osobní a užitkové vozy,
 • zemědělskou techniku,
 • stroje, zařízení, technologie.

 

Splátkový prodej

Finanční produkt, který umožňuje pořízení širokého spektra zboží, či technologií.

Výhody:

 • předmět financování se ihned stává vlastnictvím klienta,
 • minimální doba splácení není limitována zákonem jako u finančního leasingu,
 • při využití tohoto finančního produktu lze čerpat prostředky z dotačních programů, jejichž poskytnutí je vázáno na vlastnictví financovaného předmětu,
 • podnikatelé mohou odepisovat předmět financování v účetnictví,
 • výše měsíčních splátek je po dobu financování neměnná,
 • podnikatelé mohou provést odpočet celé DPH již na počátku splácení.

 

Operativní leasing

Jedná se o pronájem předmětu leasingu, po jehož ukončení se předmět leasingu zpravidla vrací pronajímateli (pokud se obě strany nedohodnou jinak).

Výhody operativního leasingu:

 • leasingové splátky jsou daňově uznatelným nákladem,
 • minimální doba financování není omezena jako u finančního leasingu,
 • zpravidla je to financování na kratší období (od 12 měsíců),
 • umožňuje pravidelnou obnovu předmětu financování.

Operativní leasing lze využít pro pořízení:

 • nových osobních a užitkových vozidel a techniky,
 • strojů a zařízení.

Leasing nemovitostí

Pomocí tohoto produktu lze pořídit nemovitosti vč. developerských projektů.

Formy leasingu nemovitostí:

 • finanční leasing od klasického financování krátkodobých stavebních projektů (odpovídá úvěru na výstavbu u developerských projektů) až po dlouhodobé financování investic,
  operativní leasing (off-balance) podle mezinárodních účetních standardů IAS nebo
 • US-GAAP,
 • development.

 

.VAN HARTOG  vždy na vaší straně!.