FINANCE » ÚVĚR


SJEDNÁME  BANKOVNÍ  ÚVĚR

  • Investiční úvěr

Investiční úvěry jsou určeny na pořízení či investici do hmotného investičního majetku, tj. staveb vč. jejich pořízení či rekonstrukce, strojů a zařízení či jejich souborů, dopravních prostředků apod.

  • Provozní úvěr

Slouží k běžnému financování provozu firem.  Variantně lze využít provozní úvěr kontokorentní, revolvingový, splátkový.

Provozní úvěry jsou určeny k financování oběžných aktiv, zejména pokrytí časového nesouladu mezi placením závazků a inkasem pohledávek, předzásobení materiálem či zbožím, na provozní financování výroby apod.

Kontokorentní, revolvingový nebo splátkový úvěr lze využít i na refinancování dříve poskytnutého úvěru provozního charakteru.

  • Podnikatelský úvěr - nezajištěný

Zjednodušené dokládání dokumentů bez požadavků na zajištění úvěru majetkem klienta. Finanční prostředky lze využít pro pokrytí investičních nebo provozních potřeb.

  • Podnikatelský úvěr - zajištěný

Zjednodušené dokládání dokumentů s požadavkem na zajištění úvěru majetkem klienta. Finanční prostředky lze využít pro pokrytí investičních nebo provozních potřeb.
U tohoto typu úvěru banky poskytují zvýhodněné úročení.
U tohoto typu úvěru lze využít tzv. dozajištění M-Zárukou ČMZRB.
Úvěr lze předčasně splatit nebo provést mimořádnou splátku.

  • Financování nemovitostí

Slouží pro nákup nemovitostí, výstavbu, rekonstrukci a rozšíření stávajících nemovitostí.
Úvěry splácené z pronájmů nebo prodeje financované nemovitosti.

  • Bankovní záruky

Bankovní záruka je jedním z nejpoužívanějších zajišťovacích produktů pro zmírnění obchodních rizik. Jedná se o písemné prohlášení banky, že uspokojí věřitele do výše určené peněžní částky dle obsahu záruční listiny, jestliže dlužník nesplní svůj závazek nebo jestliže budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině.
Základem bankovní záruky je záruční listina, ve které si strany určí rozsah ručení a další podmínky s ručením spojené.

 

.VAN HARTOG  vždy na vaší straně!.